Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

https://www.stomagnathos.gr/index.php/el/

 1. Γενικές Πληροφορίες

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας αποτελεί για εμάς το Πολυοδοντιατρείο «ΣΤΟΜΑ-ΓΝΑΘΟΣ» Μ. & Α. Βουλγαροπούλου Ο.Ε. απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο, τον σκοπό και νόμιμο λόγο επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τον χρόνο διατήρησής τους καθώς και τα δικαιώματα σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ( στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον Ν. 4624/2019.

 1. Σε ποιους απευθύνεται η Πολιτική

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται σε εσάς που πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας, που ενημερώνεστε μέσω αυτής και σε εσάς που εκδηλώνετε την επιθυμία να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας και αποστέλλοντάς σας το σχετικό μήνυμά σας. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και της Πολιτικής Cookies που έχει επισυναφθεί σε αυτή και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Πολυοδοντιατρείο "ΣΤΟΜΑ-ΓΝΑΘΟΣ" Μ. & Α. Βουλγαροπούλου Ο.Ε., που εδρεύει επί της οδού 25ης Μαρτίου 17Α, Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 998072483 ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 72922, e-mail info@stomagnathos.gr.

 1. Συλλογή, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από εσάς ή μέσω αυτοματοποιημένων μέσων και τα επεξεργαζόμαστε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς βασιζόμενοι στον αντίστοιχο νόμιμο λόγο για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα:

 1. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία αυτή είναι το όνομά σας, το επώνυμό σας, το e-mail σας, το θέμα για το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας, στο οποίο υπάρχει πιθανότητα να συμπεριλαμβάνετε προσωπικά δεδομένα υγείας σας (ειδικής κατηγορίας δεδομένα). Η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσετε με εμάς και να τυχόν να μας γνωστοποιήσετε την κατάσταση της υγείας σας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του Πολυοδοντιατρείου μας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, ισχύει για το μέλλον ενώ έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα λοιπά μέσα επικοινωνίας που διαθέτει το Πολυοδοντιατρείο μας, όπως πχ. να στείλετε e-mail ή να μας τηλεφωνήσετε.
 1. Συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας με αυτοματοποιημένα μέσα όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας και τα επεξεργαζόμαστε με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και εμφάνισης της ιστοσελίδας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία σας αυτή είναι:

α) τεχνικά δεδομένα όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτά με βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την ορθή τεχνική λειτουργία της, τη διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων της, αφού έχει σταθμιστεί με την ιδιωτικότητά σας.

β) δεδομένα μέσω cookies. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτά με βάση τη συγκατάθεσή σας. Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω cookies μπορείτε να ενημερωθείτε ανατρέχοντας στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

 5.  Χρόνος διατήρησης

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί. Εφόσον είναι απαραίτητο, κάποια από αυτά τα διατηρούμε για την υποστήριξη αξίωσης στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 1. Αποδέκτες

Κατά την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας μπορεί να αποτελέσουν αποδέκτες των δεδομένων σας τόσο η τεχνική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό όσο και η εταιρεία που την φιλοξενεί. Κατά κύριο λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εκτός ΕΕ σε χώρα που δεν διαθέτει απόφαση επάρκειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας  των προσωπικών σας δεδομένων έναντι των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 1. Τα Δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα που έχετε ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας είναι ανά περίπτωση:

 • Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, ώστε να λάβετε γνώση των δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, καθώς και τις πληροφορίες που μπορούμε να σας διαθέσουμε σε σχέση με τη χρήση τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών δεδομένων. Σας παροτρύνουμε κατά την επικοινωνία σας να μας γνωστοποιείτε τα ακριβή δεδομένα σας προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας
 • Δικαίωμα διαγραφής, για να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υποχρέωση από τον νόμο
 • Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας τους, όταν αυτό είναι εφικτό
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν υφίστανται κατάλληλες συνθήκες
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στη χρήση τους, όταν η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση δεν υφίσταται ανάγκη να ασκηθεί καθόσον δεν εξάγουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις οι οποίες να φέρουν νομικές ή ισοδύναμες συνέπειες
 • Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια αρχή: Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τα παράπονά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr/. Σας παρακινούμε να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας να επιλύσουμε οποιοδήποτε προβληματισμό ή παράπονό σας ενώ έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 1. Τροποποιήσεις Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιηθεί προκειμένου να είναι διαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις εξελίξεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας παρακινούμε να επισκέπτεστε συχνά το σημείο όπου αυτή εμφανίζεται.

25η Μαρτίου 17Α, Νέο Ρύσιο
57001 - Θεσσαλονίκη

Τ: +30 23920 72922
F: +30 23920 72468

Ώρες Λειτουργίας
Καθημερινά 11:00 - 20:00

Publish modules to the "offcanvs" position.